PRODUKCE

Kamenná vlna TERMOLIFE

TERMOLIFE – je současným závodem vyrábějícím produkty tepelné a zvukové izolace.

 

Kamenná vlna Termolife představuje vláknitý materiál, vyrobený na bázi čedičové suroviny. Veškerá produkce má skvěle tepelné izolační vlastnosti, vysoké fyziko – mechanické charakteristiky, antibakteriální a hydrofobní vlastnosti, vysokou chemickou a požární odolnosti.

 

Kamennou minerální vlnu Termolife lze použít v mnoha oblastech stavebnictví, je určená pro tepelnou a zvukovou izolaci následujících konstrukcí: plochých a šikmých střech, vnějších stěn, vnitřních konstrukcí, podlah a stropů.

 

Společnost využívá nejmodernější vybavení a technologii pro výrobu tepelné a zvukové izolace. Ve všech fázích výrobního cyklu, probíhá kontrola nad kvalitou výrobků, která je testovaná ve speciálně vybavených laboratořích.

 

Veškerá produkce společnosti TERMOLIFE je certifikována v souladu s regulačními a normativními předpisy států: Ukrajiny, Ruské Federace a Evropské unie.

 

VÝROBNÍ PROCES

VLASTNOSTI MINERÁLNI VLNY TERMOLIFE

Zařízení technologické linky na výrobu minerální produkce je plně automatizované, vybavené systémy kontroly a vizualizace.

 

Základními surovinami výrobního procesu jsou čedič, dolomit a koks, které se dodávají ze skladiště na pás vybavený dávkovacím systémem. Správně určený poměr surovin postupuje pomocí dopravníků do speciální kopulové pece, kde se pod vlivem vysoké teploty (kolem 1500 °C), dosažené spalováním koksu, taví minerální kámen na tekutou lávu.

 

Tavenina je pak přiváděna do rozvlákňovače, kde jsou z ní pomocí rotujících kotoučů a proudícího vzduchu tvořena vlákna, která se míchají s pojivem a prostředky hydrofobizace. Tato vlákna jsou usazena na sítový povrch bubnu. Dále jsou pomocí pásových dopravníků odvedena na kývavý dopravník, který je ukládá do vrstvy na požadovanou výšku a šířku. Vytvořený koberec vstupuje po skončení stadia komprimace do polymerizační komory, kde dochází pod vlivem vysokých teplot k sušení a tuhnutí.

 

Na výstupu z komory se koberec ochladí a je přiváděn do řezací části linky, kde probíhá řezání na požadované rozměry a balení do fólie. Připravené balíčky jsou robotem naskládány na palety a zabaleny do fólie stretch hood. Hotové palety se zasílají do skladu, odkud jsou distribuovány spotřebitelům.

 

 
{$footer}